Testdata for tjenester i avgivergrensesnittet

Oversikt over testdata som kan brukes på de forskjellige tjenestene i avgivergrensesnittet.
Testdata er angitt som identer og er gruppert etter tjenestene de kan testes med.
Tjenestene tar boble-id'er som argumenter, disse hentes med egne tjenester som tar identer som argument.


Ident-formater

Matrikkelenhet-identer består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer, festenummer (hvis aktuelt, ellers 0), seksjonsnummer (hvis aktuelt, ellers 0) i denne rekkefølgen.

Borettslagsandel-identer består av borettslagnummer (identifikasjonsnummer) og andelsnummer.

Dokument-identer består av dokumentår, dokumentnummer og embetenummer.

Borettslag-identer består av identifikasjonsnummer.

Person-identer består av identifikasjonsnummer.

findPengeheftelser

MatrikkelenhetIdent(0220,50,6,0,78)
MatrikkelenhetIdent(0220,39,84,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0220,58,46,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0219,11,329,0,0)
BorettslagsandelIdent(850429162,287)


findTidligerePengeheftelser

MatrikkelenhetIdent(0237,86,139,0,0)
MatrikkelenhetIdent(1621,62,10,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0617,14,230,0,4)
MatrikkelenhetIdent(0220,61,84,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0220,3,8,0,0)


findServitutter

MatrikkelenhetIdent(0220,76,1,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0220,1,10,0,5)
MatrikkelenhetIdent(0220,24,1,0,2)
MatrikkelenhetIdent(0220,76,51,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0219,83,176,0,111)


findTidligereServitutter

MatrikkelenhetIdent(0219,15,139,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0237,103,15,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0220,39,770,0,18)
MatrikkelenhetIdent(0220,3,43,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0219,6,275,0,0)


findLeieavtalerOgRettigheter

MatrikkelenhetIdent(0220,48,68,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0617,14,181,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0220,14,193,0,1)
MatrikkelenhetIdent(0220,61,8,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0220,89,30,0,27)


findFestekontrakter

MatrikkelenhetIdent(0237,94,16,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0220,54,1,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0219,19,572,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0617,36,1,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0237,233,14,0,0)


findTidligereFestekontrakter

MatrikkelenhetIdent(0106,437,3,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0239,32,1,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0228,106,185,0,0)
MatrikkelenhetIdent(1621,64,24,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0821,16,4,0,0)


findOverdragelserAvRegisterenhetsrett

MatrikkelenhetIdent(0220,2,13,0,0)
BorettslagsandelIdent(846975322,78)
BorettslagsandelIdent(846722092,3059)
MatrikkelenhetIdent(0219,52,144,0,84)
MatrikkelenhetIdent(0220,14,154,0,0)


findTidligereOverdragelserAvRegisterenhetsrett

BorettslagsandelIdent(942185405,17)
BorettslagsandelIdent(952979248,4)
BorettslagsandelIdent(948310449,74)
MatrikkelenhetIdent(0632,32,4,13,0)
MatrikkelenhetIdent(0220,72,60,0,0)


findRegisterenhetsendringer

MatrikkelenhetIdent(0612,198,1,8,0)
MatrikkelenhetIdent(0219,78,17,0,5)
MatrikkelenhetIdent(0213,137,677,0,0)
MatrikkelenhetIdent(846722092,3022)
MatrikkelenhetIdent(0220,26,113,0,0)


findRettsstiftelserForDokument

DokumentIdent(2011,200688,201)
DokumentIdent(2009,1548,201)
DokumentIdent(2013,385676,200)
DokumentIdent(2013,376631,200)
DokumentIdent(1952,990195,22)


findBorettslagsandelerForBorettslag

BorettslagIdent(958018401)
BorettslagIdent(967763179)
BorettslagIdent(853858242)
BorettslagIdent(945128186)
BorettslagIdent(851468862)


findRettigheterForRegisterenhet

MatrikkelenhetIdent(0220,4,89,0,0)
MatrikkelenhetIdent(0220,58,30,0,0)
BorettslagsandelIdent(970926771,32)


findRettigheterForPerson

PersonIdent(937889631), KommuneIdent(0220, KommuneIdent(0619)
PersonIdent(981290666), KommuneIdent(0220), KommuneIdent(0237)