Versjonsinformasjon

Liste over systemversjoner finnes her.

Det kreves innlogging i Jira for å se listen. Oversikten omfatter både utgitte versjoner samt roadmap fremover. For å se innholdet i en gitt versjon, klikk på versjonsnummeret.